Sismik Askılama Çözümleri

SİSMİK ASKILAMA SİSTEMLERİ
DEPREM ASKILAMA SİSTEMLERİ

Sismik askılama (deprem askısı)  sistemleri asılı ekipmanların (boru, kanal ve cihazlar gibi) deprem esnasında asılı şekilde kalmasını sağlayan sistemlerdir. Burada amaç depremden sonra bu sistemlerin çalışabilir durumda olmasını sağlamaktır.

Ülkemizin aktif bir deprem bölgesinde bulunduğu göze alındığında binaların statik mukavemeti kadar mekanik tesisat birleşenlerinin mevcut sismik yüklere karsı dirençli olması gerekmektedir.
Özellikle yangın sprinkler tesisatı gibi kritik sistemlerin sismik askılamasının (deprem askısının)yapılarak depreme karsı korunması büyük önem taşımaktadır. Sismik askılar UL onaylarına sahip olup NFPA13 kriterlerine göre üretilip test edilmiştir.

Bakanlar kurulu 27.11.2007 – 2007 / 12937 sayalı kararı ve 19.12.20074 / 26735 Resmi gazete ’de yayınlanmış olan Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin;

Yağmurlama sistemi

MADDE 96 - (6) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi bir yöne sürüklenmemesi için, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve daha büyük nominal çaplı boruların katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında esnek bağlantılar ile boruların tavanlara tutturulmasında iki yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının önlenmesi gerekir. Dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak detaylar uygulanır.

Yürürlükteki haliyle yönetmelik,  1.ve 2.deprem bölgelerin de yapılan yangın söndürme sistemlerinde sismik askılama ve sabitleme uygulamasını zorunlu hale getirmiştir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, deprem askılamasının hangi kurallara göre yapılacağıyla ilgili bir bilgi vermemektedir. Yangın tesisatında uygulanacak deprem sabitlemesiyle ilgili Türk ve Avrupa standartlarında da bir veri kullanılmamaktadır. Bu şartlarda yönetmelik, diğer uluslar arası kurallara uyulması gerektiğini söylemektedir.  Bundan yola çıkarak,  deprem sabitlemesi konusunda da, dünyada en yaygın olarak kullanılan Amerikan Yangından Korunma Birliği NFPA’in (National Fire Protection Association) standartlarının kullanılması en uygun yol olacaktır. NFPA standardının yangın söndürme tesisatıyla ilgili kodu NFPA 13’tür.  NFPA 13’ü n 9.bölümü askılama ve sabitleme kurallarını vermektedir. 9.3 alt bölümü ise, deprem sabitlemesi konusundaki hükümleri içermektedir. Burada, yangın tesisatının ana hatlarında, branşmanlarında, düşey ve yatay hatlarda askılama ve sabitlemenin nasıl yapılacağı tarif edilmektedir.

Depremde oluşacak yatay yüklerin,  bölgenin deprem sınıfına göre hesaplanması ve bu yükleri emniyetli bir şekilde taşıyacak şekilde sabitleme elemanlarının seçilmesi veya tasarlanması gerekmektedir.
BORULU SİSMİK ASKILAMA Halatlı Sismik Askılama
HALATLI SİSMİK ASKILAMA

Etiketler: Borulu sismik Askılama, Rigid Seismic, Rigid Sismik, Rijit Sismik, rijit sismik askılama, seismic, seismic restrain, sismik, sismik  koruma, sismik Askı, sismik askılama, deprem askısı, deprem askisi, deprem askılama, sismik fiyat listesi, sismik fiyat, deprem fiyat, sismik fiyat listesi,